"Stejně jako Vy máme kolem sebe rádi krásné květiny a vkusné zahrady".

Zakládání a údržba zahrad a parků

Provádíme realizace a rekonstrukce zahrad a parků

V rámci prací provádíme tyto činnosti:

• terénní úpravy • výsadby dřevin • vzrostlých stromů a keřů • založení trávníku výsevem nebo drnováním • plastové zatravňovací dlažby • ošetření a selekce trávníků • veškeré údržby zeleně • hnojení • chemické odplevelení • kosení ruderálních porostů • odstraňování náletových dřevin • řez a tvarování živých plotů a stěn • kácení a sadovnické probírky • frézování pařezů – smluvně • štěpkování dřevní hmoty • automatické závlahy – subdodavatelsky.

Realizované stavby najdete ve volbě “Reference”