"Stejně jako Vy máme kolem sebe rádi krásné květiny a vkusné zahrady".

Zakládání a údržba komunikační zeleně

Zakládání a údržba komunikační zeleně

Zajišťujeme zakládání komunikační zeleně

 liniových staveb  veřejné zeleně  sadové úpravy obchodních a nákupních center  krajinné zeleně

Ve všech vyjmenovaných oblastech nabízíme rovněž následnou a rozvojovou péči.

Realizované stavby najdete ve volbě “Reference”